ธาราบำบัด

(Hydrotherapy) เป็นการนำคุณสมบัติของนํ้ามาใช้ในการรักษา ซึ่งแตกต่างจากการฝึกว่ายนํ้าทั่วไป รวมไปถึงอุณหภูมิของน้ำที่จะกำหนด ไว้ให้อยู่ประมาณ 33-36 องศาเซลเซียล ซึ่งจะอุ่นสบายกว่าสระนํ้าทั่วไปและระดับน้ำจะอยู่ที่ระดับ เอว-อก เท่านั้น โดยการฝึกธาราบำบัดจะถูกสอนโดยนักกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคการรักษาเฉพาะ

เหมาะสำหรับ

 • คนทั่วไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก
 • ผู้ที่มีปัญหาข้อต่อต่าง ๆ เช่น เข่าเสื่อม, รูมาตอย
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 • นักกีฬา หรือผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก, ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (CP)

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อออกกำลังกายธาราบำบัด

 1. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเกร็ง
 2. ลดแรงกระแทกที่กระทำต่อข้อต่อขณะออกกำลังกาย
 3. เพิ่มมุมองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ
 4. เพิ่มความแข็งแรงความทนทาน และความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ
 5. เพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนเลือด หัวใจและระบบหายใจ

Hydrotherapy Service

จิตวิทยาบำบัด

โปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพัฒนาระบบ การเคลื่อนไหว การหายใจ การไหลเวียนโลหิต และการทรงตัว โดยใช้หลักการของน้ำที่เป็นทั้งแรงต้าน การเคลื่อนไหว ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และแรงพยุงตัวของน้ำจะช่วยลดแรง กระแทกต่อข้อต่อขณะออกกำลังกาย

เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีน้ำหนัก ตัวมาก ผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าปวดข้อ ปวดเรื้อรัง หรือผู้ที่มีปัญหาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต

Aqua Fitness Service

จิตวิทยาบำบัด

คลาสออกกำลังกายในน้ำ ที่เน้นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามจังหวะเพลงสนุก ๆ ช่วยผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดการเผาผลาญพลังงาน ช่วยลดน้ำหนัก อีกทั้งยังทำให้หัวใจแข็งแรง

เหมาะสำหรับ คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก