KIN ศูนย์พักฟื้น
KIN ศูนย์พักฟื้น
KIN ศูนย์พักฟื้น

KIN – Rehabilitation & Homecare (ลาดพร้าว)

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและคลินิกกายภาพบำบัด ได้เริ่มต้น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวความคิดเพื่อให้เป็นสถานที่ฟื้นฟู ร่างกายที่ได้มาตรฐาน เข้าใจผู้ป่วย โดยการนำเสนอบริการกายภาพบำบัดและการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี มาเป็นบริการหลักของเรา นอกจากนั้นยังได้ผสมผสานการออกแบบคลินิกสถานที่ให้มีความอบอุ่น ลงตัว เพื่อให้เป็นการพักผ่อน ที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง เพื่อเราเชื่อว่า “การดูแลเอาใจใส่คือการรักษาที่ดีที่สุด”

ประเภทการให้บริการ

  • การให้บริการทางการฟื้นฟู (OPD)
  • การให้บริการที่พักฟื้นเพื่อการฟื้นฟู (IPD)

การให้บริการ

  • การดูแลทางการพยาบาลและดูแลกิจวัตรประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • การทำการฟื้นฟูโดยทีมฟื้นฟู จำนวน 10 ครั้งใน 1 เดือน
  • กิจกรรมสันทนาการ
  • ของใช้บุคคล (เสื้อผ้า สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน โลชั่น)
  • ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษชำระ ถุงมือยาง)
  • อาหาร 3 มื้อ
  • การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
  • น้ำขนาด 500 ML จำนวน 3 ขวด/วัน