02-426-3414 (พุทธบูชา), 02-002-5868 (กัลปพฤกษ์), 02-020-1171 KIN (นาคนิวาส), 094-985-2925

นักกายภาพบำบัด

กภ. รัสรินทร์ พัฒน์นิธิธรรม

Russarin Phatnithithum

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  M.Sc. Physical Therapy Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Pilates Instructor
 • Certificate of Neuro-Linguistic Program Practitioner in Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching
 • Certificate of Hypnotherapy
 • Certificate of Time Line Therapy
 • Certificate of Reki Practitioner Level II

กภ. ปรัตถกร วีทอง

Paratakorn Veethong

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc. Physical Therapy Thammasat University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • Cervical spine mobilization
  • Lumbosacral disorder
  • Hip joint mobilization

Certification

 • Certificate of Mulligan Concepts movement of cervical, Thoracic and Lumbar spines.
 • Certificate of Subjects of Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches
 • Certificate of Core Concept Osteopathic Techniques for Physical Therapy
 • Certificate of Overview of Vojta Therapy in Children with Motor Disorders
 • Certificate of Differential Diagnosis and Treatment of Back pain
 • Certificate of Flat Foot and Commonly Associated Conditions

กภ. ดวงวรรณ ศรีศิริ

Duangwan Srisiri

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  M.Sc.Community Psychology Kasetsart University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc.Physical Therapy Thammasat University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

Certification

 • Certificate of SI joint disorder
 • Certificate of Pulmonary function: Implement for PT

กภ. สมศรี สุขสุแพทย์

Somsri Suksupat

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. ปูริดา สุวรรณพิทักษ์

Purida Suwanpitak

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Neck pain management
 • Certificate of Functional correction exercise
 • Certificate of จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย “หลักการในการดัดดึงทางคลินิก”
 • Certificate of PT management in patients with lumbo-pelvic-hip pain
 • Certificate of Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction

กภ. เกษวลี หนูเครือ

Kedwaree Nookrue

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • Kinematic Muscle Imbalance (K.L.I.M.B.)

กภ. จิราพร โปริสวาณิชย์

Jiraporn Porisvanich

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Moss Model Scoliosis-Specific Exercises
 • Certificate of PPT: Pain and Physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders
 • Certificate of Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

กภ. ศุภฤกษ์ เสาวนนท์

Suphaloek Saowanon

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc. Physical Therapy Thammasat University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. ศรินทร์ วิรามเวศย์

Sarin Wiramwet

Education

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  Grad.Dip. (Manipulative Physical Therapy)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. ชุติมา จันทร์ฉาย

Chutima Junchai

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  M.Sc. Public Health Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดชุมชน

Certification

 • Certificate of Health and Cultural Immersion
 • Certificate of Physical Therapy Management for knee problem
 • Certificate of Ultrasound Therapy
 • Certificate of Neurotheraputic Technique : The Application in Individual with Stroke
 • Certificate of Stroke Management : I FAST Approach

กภ. มนฑวรรณ สวัสดิพันธ์

Montawan Sawatdipan

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. ณัฐธิดา วิไลเจริญตระกูล

Nattida Wilaicharoentrakul

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. อตินุช อินเพน

Atinuch Inpane

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. อเนชา โหราศาสตร์

Anecha Horasart

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  M.Sc. Physical Therapy Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
  • กายภาพบำบัดในนักกีฬา

Certification

 • Certificated of Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1, KT2, KT3)
 • Certificated of Kinematic Mascle Imbalance (K.L.I.M.B) "Primary Body Center Stabilizers: Lumbopelvic; Back to toes"
 • Certificated of Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern

กภ. โศรวทย์ ปกรณ์

Soravit Pakorn

Education

 • การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  M.B.A. (Financial Management) Ramkhamhaeng University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

กภ. มนัสวี ศรีชัยบุญสูง

Manaswee Srichaiboonsung

Education

 • กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  B.Sc. Physical Therapy Mae Fah Luang University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

Certification

 • Certificate of Diagnostic Screening: When to refer to specialists?
 • Certificate of Muscle Rehabilitation and Activation in Body

กภ. กาญจนา แก้วกอง

Kanjana Kaewkong

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
  B.Sc. Physical Therapy Rangsit University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

กภ. ณัฐชนน ลี้ดารา

Natchanon Leedara

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

กภ. เจษฎา เครือแก้ว

Jessada Kruakaew

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

นักจิตวิทยา

ดร. ดาริกา ศกุนตนาค

Darika Sakuntanaga

Education

 • ปริญญาเอก (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Ph.D. (Psychology) King Mongkut's University of Technology North Bangkok
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  M.A. (Psychology) Thammasat University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  B.Sc. Occupational Health and Safety, Sukhothai Thammathirat University
 • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
 • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
 • นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรอิสระให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ในงานออฟฟิศซินโดรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้แก่องค์การรัฐบาลและเอกชน

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

เทรนเนอร์ : สารยา สุ่มมาตย์

Saraya Summart

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc. Sport Science Thammasat University
  • เทรนเนอร์

นักกิจกรรมบำบัด

กก. พัทธ์ธีรา พันธิตรานนท์

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  B.Sc. Occupational Therapy Chiang Mai University
  • Certificated of Swallowing Rehabilitation
  • Certificated of Occupational Therapy in Hand Rehabilitation : Tendon and Nerve Injury
  • Certificate of Language skills and Basic speech

กก.วริศรา นวประภากุล

Varissara Navaprapakul

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Occupational Therapy Mahidol University

สถาปนิก

สถาปนิก: จิรเดช ศกุนตนาค

Jiradech Sakuntanaga

Education

 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  B.Arch. Bachelor of Architecture Vongchavalitkul University
  • การออกแบบ-ต่อเติม-รีโนเวทที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว

สนับสนุน

กราฟิกดีไซน์ : การันตี ศรีฤกษ์

Guarantee Sriroek

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  B.Sc. Faculty of Information and Communication Technology,

  Silpakorn University

  • กราฟิกดีไซน์
  • ออกแบบภาพเคลื่อนไหว

นักพัฒนาระบบ: โมกข์ กฤษณังกูร

Moke Krisnangkura

Education

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  B.Eng. Computer Engineering, KMUTT
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  M.Sc. Applied Mathematics, KMUTT