• พุทธบูชา 02-426-3414
  • กัลปพฤกษ์ 02-002-5868
  • Senizens (บางแวก) 02-288-0182

บริการของเรา

กายภาพบำบัด

บริการด้านกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัด
และเครื่องมือที่ทันสมัย


รายละเอียด

กิจกรรมบำบัด

บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน จากการวิเคราะห์กิจกรรม
เพื่อให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียด

จิตวิทยาบำบัด

ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อให้ผู้รับบริการ
สามารถจัดการปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์


รายละเอียด

อรรถบำบัด

วินิจฉัยหาความผิดปรกติทางภาษาและการพูด
ในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียการสื่อความหมายจากโรคหลอดเลือดสมอง


รายละเอียด

ธาราบำบัด

การบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ความเเข็งแรง การทรงตัว และการฝึกเดิน


รายละเอียด

สตูดิโอ

โปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและแบบกลุ่ม


รายละเอียด

การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน

ประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่บ้าน
จากนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ


รายละเอียด

อบรมการยศาสตร์

การฝึกอบรมจากทีมส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียด

สินค้าสุขภาพ

อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียด

ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายในบ้าน
ได้อย่างปลอดภัย


รายละเอียด

บริการปรึกษาออนไลน์

ตรวจประเมินร่างกายโดยนักกายภาบำบัด
พร้อมรับแนะนำการรักษา และท่าออกกำลังกาย
ผ่าน VDO Call


รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

สาขาพุทธบูชา สาขากัลปพฤกษ์ สาขา Senizens

ความเป็นมา

Health designs เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินกิจการโดย บริษัท บ้านสวน จำกัด โดยมีแนวคิดในการนำนักกายภาพบำบัดที่มีความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล และประชาชนทั่วไป ในชื่อ “คลินิกกายภาพบำบัดบ้านสวน” (ชื่อเดิม)

เพื่อสร้างความชัดเจนและเป็นสากลในการให้บริการมากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “คลินิก เฮลธ์ดีซายด์กายภาพบำบัด” และได้ทำการจดทะเบียนและดำเนินกิจการภายใต้ บริษัท บีเอสเอช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยมีแนวคิดที่เป็นคลินิกกายภาพบำบัดให้บริการ ดูแลและออกแบบแนวทางการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วย สามารถเลือกแนวทางการรักษาและบริการได้ด้วยตนเอง และมีบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตบำบัด ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ความหลากหลายที่ลงตัว

Jiraporn Porisvanich
Chutima Junchai
Kanjana Kaewkong
Jessada Kruakaew
Atinuch Inpane
Anecha Horasart
Duangwan Srisiri
Montawan Sawatdipan

ทีมงาน

ดูแลคนไข้ด้วยใจ ห่วงใยทุกความรู้สึก
กภ. เจษฎา เครือแก้ว

ความสุขที่สุด ของการเป็นนักกายภาพบำบัด คือ
"การที่เห็นคนไข้หายดี และช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง"
กภ. ดวงวรรณ ศรีศิริ

กายภาพบำบัด สองมือ สร้างสองสุข
"สุขภาพที่ดี และความสุขในการกลับไปใช้ชีวิต"
กภ. ณัฐชนน ลี้ดารา

Paratakorn Veethong
Darika Sakuntanaga
Sarin Wiramwet
Russarin Phatnithithum
Somsri Suksupat
Varissara Navaprapakul
Purida Suwanpitak
Natchanon Leedara

คณะผู้บริหาร

บทความน่ารู้

กายภาพบำบัด...รักษาอะไรได้บ้างนะ?

หลายคนเมื่อได้ยินคำว่า"กายภาพบำบัด" คงเคยสงสัยว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะ?

กายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพหนึ่งทางการแพทย์ที่ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ งานของเราสามารถตรวจประเมิน วิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนท่อนไหวได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะยังเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้านการเคลื่อนไหวก็ตามค่ะ

เราทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้คนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี อีกทั้งเข้าใจถึงความเจ็บป่วยที่จะต้องได้รับการดูแล ด้วยจิตใจที่มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจ

เสน่ห์อย่างหนึ่งของคำว่า "กายภาพบำบัด" คือสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยเพียง "หนึ่งสมองและสองมือ"

มาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีกันกับเราเถอะค่ะ