กิจกรรมสวนธน

ภาพกิจกรรมการตรวจร่างกาย เพื่อดูแลสุขภาพ ที่สวนสุขภาพ สวนธนบุรีรมย์ โดยนักกายภาพให้คำปรึกษาและรวมดูแลสุขภาพให้ผู้ที่มาออกกำลังที่สวน สุขภาพที่ดี เราสามารถสร้างเองได้