ปรึกษานักกายภาพบำบัดออนไลน์

ปรึกษาตัวต่อตัว กับนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ ช่วงเวลา 10:00 - 20:00 น.

 • ประเมินทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยาให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแบบมีขั้นตอน
 • เทคนิคการสื่อสาร

ขั้นตอนการรับคำปรึกษา

ท่านสามารถรับคำปรึกษาออนไลน์ ผ่านทาง Line Official ได้ตามขั้นตอนนี้

 1. เพิ่มเป็นเพื่อนกับ @healthdesigns คลิกที่ปุ่ม
 2. พิมพ์ "ต้องการปรึกษานักจิตวิทยาออนไลน์"
 3. ทำนัดหมายทาง Line Official ผ่านเจ้าหน้าที่
 4. ชำระค่าบริการ เมื่อแจ้งชำระค่าบริการเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันเวลานัดหมายอีกครั้ง
 5. รับคำปรึกษาผ่านทาง Voice/Video Call ตามวันนัดหมาย

หากต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 3 ชม.

ปรึกษานักกายภาพบำบัดออนไลน์

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00
 2. อัตราค่าบริการเริ่มต้น ครั้งละ 600 บาท ต่อเวลา 30 นาที
 3. สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง และต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชม. ก่อนถึงเวลานัดหมาย