KIN ศูนย์พักฟื้น

ปวดเข่ารักษาได้

ปวดเข่ารักษาได้

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องกินยา

โปรแกรมฟื้นฟูเข่า

5,000 บาท

พบนักกายภาพ 5 ครั้ง / ครั้งละ 60 นาที เครื่องมือทันสมัย ประเมินหลังการรักษา

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัด

6,000 บาท

พบนักกายภาพ 5 ครั้ง / ครั้งละ 75 นาที เครื่องมือทันสมัย ประเมินหลังการรักษา

ออฟฟิศ ซินโดรม

ออฟฟิศ ซินโดรม

ปล่อยไว้ไม่รักษา อาจจะเกิดอันตรายได้

โปรแกรมรักษาแก้ปวด คอ หลัง บ่า ไหล่

4,500 บาท

พบนักกายภาพ 5 ครั้ง / ครั้งละไม่ต่ำกว่า 60 นาที เครื่องมือทันสมัย ประเมินหลังการรักษา