นักกายภาพบำบัด

Russarin Phatnithithum

กภ. รัสรินทร์ พัฒน์นิธิธรรม
Russarin Phatnithithum

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  M.Sc. Physical Therapy Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Pilates Instructor
 • Certificate of Neuro-Linguistic Program Practitioner in Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching
 • Certificate of Hypnotherapy
 • Certificate of Time Line Therapy
 • Certificate of Reki Practitioner Level II
Paratakorn Veethong

กภ. ปรัตถกร วีทอง
Paratakorn Veethong

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc. Physical Therapy Thammasat University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • Cervical spine mobilization
  • Lumbosacral disorder
  • Hip joint mobilization

Certification

 • Certificate of Mulligan Concepts movement of cervical, Thoracic and Lumbar spines.
 • Certificate of Subjects of Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches
 • Certificate of Core Concept Osteopathic Techniques for Physical Therapy
 • Certificate of Overview of Vojta Therapy in Children with Motor Disorders
 • Certificate of Differential Diagnosis and Treatment of Back pain
 • Certificate of Flat Foot and Commonly Associated Conditions
Duangwan Srisiri

กภ. ดวงวรรณ ศรีศิริ
Duangwan Srisiri

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  M.Sc.Community Psychology Kasetsart University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc.Physical Therapy Thammasat University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

Certification

 • Certificate of SI joint disorder
 • Certificate of New innovation of spirometry and cardiopulmonary exercise test for physiotherapist
 • Certificate of Pulmonary function: Clinical implement for Physical therapy
 • Certificate of Ultrasound therapy
 • Certificate of Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management
Somsri Suksupat

กภ. สมศรี สุขสุแพทย์
Somsri Suksupat

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Ultrasound Imaging in Palm of the knee & Ankle
 • Certificate of Clinical reasoning and decision making of posture-breath technique in lumbopelvic and hip pain
 • Certificate of The DNS techniques for the best physical movement & performance
Purida Suwanpitak

กภ. ปูริดา สุวรรณพิทักษ์
Purida Suwanpitak

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Neck pain management
 • Certificate of Elastic Therapeutic Taping Method for Physiotherapy Workshop
 • Certificate of Functional correction exercise
 • Certificate of Mobilization technique
 • Certificate of PT management in patients with lumbo-pelvic-hip pain
 • Certificate of Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction
 • Certificate of Best Practice in the Conservative Management of Scoliosis and Other Spinal Deformities
 • Certificate of Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice
 • Certificate of Intensive Couse Musculoskeletal Ultrasound Imaging II
 • Certificate of Physical Wellness and Mental Health in functional impairment
Kedwaree Nookrue

กภ. เกษวลี หนูเครือ
Kedwaree Nookrue

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • Kinematic Muscle Imbalance (K.L.I.M.B.)
Jiraporn Porisvanich

กภ. จิราพร โปริสวาณิชย์
Jiraporn Porisvanich

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Certification

 • Certificate of Moss Model Scoliosis-Specific Exercises
 • Certificate of PPT: Pain and Physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders
 • Certificate of Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome
Sarin Wiramwet

กภ. ศรินทร์ วิรามเวศย์
Sarin Wiramwet

Education

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  Grad.Dip. (Manipulative Physical Therapy)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
Chutima Junchai

กภ. ชุติมา จันทร์ฉาย
Chutima Junchai

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  M.Sc. Public Health Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดชุมชน

Certification

 • Certificate of Health and Cultural Immersion
 • Certificate of Physical Therapy Management for knee problem
 • Certificate of Ultrasound Therapy
 • Certificate of Neurotheraputic Technique : The Application in Individual with Stroke
 • Certificate of Stroke Management : I FAST Approach
Atinuch Inpane

กภ. อตินุช อินเพน
Atinuch Inpane

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
Anecha Horasart

กภ. อเนชา โหราศาสตร์
Anecha Horasart

Education

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  M.Sc. Physical Therapy Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
  • กายภาพบำบัดในนักกีฬา

Certification

 • Certificated of Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1, KT2, KT3)
 • Certificated of Kinematic Mascle Imbalance (K.L.I.M.B) "Primary Body Center Stabilizers: Lumbopelvic; Back to toes"
 • Certificated of Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern
Soravit Pakorn

กภ. โศรวทย์ ปกรณ์
Soravit Pakorn

Education

 • การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  M.B.A. (Financial Management) Ramkhamhaeng University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
Manaswee Srichaiboonsung

กภ. มนัสวี ศรีชัยบุญสูง
Manaswee Srichaiboonsung

Education

 • กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  B.Sc. Physical Therapy Mae Fah Luang University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

Certification

 • Certificate of Diagnostic Screening: When to refer to specialists?
 • Certificate of Muscle Rehabilitation and Activation in Body
 • กายภาพบาบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ Physiotherapy in Respiratory Disorders
Kanjana Kaewkong

กภ. กาญจนา แก้วกอง
Kanjana Kaewkong

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
  B.Sc. Physical Therapy Rangsit University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
Natchanon Leedara

กภ. ณัฐชนน ลี้ดารา
Natchanon Leedara

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
Jessada Kruakaew

กภ. เจษฎา เครือแก้ว
Jessada Kruakaew

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
Nuttacha Lertloadjanachoosit

กภ.ณัฐชา เลิศโรจนชูสิทธิ์
Nuttacha Lertloadjanachoosit

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

Certification

 • Certificate of Practical Approach for Oncology Rehabilitation
 • Certificate of โครงการกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาหรับนักกายภาพบาบัด ครั้งที่ 5
 • Certificate of How to apply The DNS techniques for the best physical movement & performance
 • Certificate of Clinical reasoning and decision making of posture-breath technique in lumbopelvic and hip pain
Thuwanon Chankijja

กภ.ธุวานนท์ ชาญกิจจา
Thuwanon Chankijja

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  B.Sc. Physical Therapy Chulalongkorn University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
Piyachon Rotchanakul

กภ.ปิยชนน์ โรจนกูล
Piyachon Rotchanakul

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยบูรพา
  B.Sc. Physical Therapy Burapha University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท

Certification

 • กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาหรับนักกายภาพบาบัด
Tasanaporn Sriprasrn

กภ.ทรรศนพร ศรีประสาน
Tasanaporn Sriprasrn

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
  • ธาราบำบัด

Certification

 • Certificated of Diagnostic Screening for Physical Therapy
 • Certificated of Functional Correction Exercise
 • Certificated of The excellence in use of laser therapy on sports injuries for Physical Therapy
 • Certificated of Aquatic Active and Passive Relaxation
Saranphorn Khamsamart

กภ.ศรัณย์พร คำสามารถ
Saranphorn Khamsamart

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  B.Sc. Physical Therapy Huachiew Chalermprakiet University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

Certification

 • Certificated of Fundamental Concepts and Techniques Kinesio Taping (KT1, KT2)
กัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์

กภ.กัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  B.Sc. Physical Therapy Srinakharinwirot University
  • กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดในนักกีฬา

Certification

 • Certificated of Fundamental Kinesio Taping (KT1, KT2)
ชนัญชิดา อ่องวงศ์วัฒนา

ชนัญชิดา อ่องวงศ์วัฒนา

Education

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

เกรียงไกร.แสนสีขวา

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เกรียงไกร แสนสีขวา

Education

 • โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล
 • หลักสูตรลูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
เกียรติศักดิ์ อุดมสิงคาร

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เกียรติศักดิ์ อุดมสิงคาร

Education

 • รร.ราชประชานุเคาระห์ 55
ชัชนันท์ หอมหุน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ชัชนันท์ หอมหุน

Education

 • กศน.ม.ปลาย ไพรบึงวิทยา
 • รร.อุบลบุรีรักษ์การบริบาล ใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นักกิจกรรมบำบัด

Varissara Navaprapakul

กบ.วริศรา นวประภากุล
Varissara Navaprapakul

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Occupational Therapy Mahidol University
Thanya Wutisivachatkul

กบ.ธันยา วุฒิสิวะชาติกุล
Thanya Wutisivachatkul

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Occupational Therapy Mahidol University
  • กิจกรรมบำบัดทางกายและผู้สูงอายุ
  • กิจกรรมบำบัดทางเด็ก

Certification

 • Certificated of Power Of Occupation
 • Certificated of Occupational therapy Workshop in Stroke rehabilitation
 • Certificated of Workshop on VitalStim therapy
ณัชชา เพชร์สินธพชัย

กบ.ณัชชา เพชร์สินธพชัย

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Occupational Therapy Mahidol University
ณฤต ขันตติบวรกุล

กบ.ณฤต ขันตติบวรกุล

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณทิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  B.Sc. Occupational Therapy Chiang Mai University

Certification

 • Certificated of Swallowing in Stroke pathway
ชุติมา รุ่งวรรณรักษ์

กบ.ชุติมา รุ่งวรรณรักษ์

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เวชศาสตร์สื่อความหมาย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

Saraya Summart

เทรนเนอร์ : สารยา สุ่มมาตย์
Saraya Summart

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  B.Sc. Sport Science Thammasat University
  • เทรนเนอร์

นักจิตวิทยา

Darika Sakuntanaga

ดร. ดาริกา ศกุนตนาค
Darika Sakuntanaga

Education

 • ปริญญาเอก (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Ph.D. (Psychology) King Mongkut's University of Technology North Bangkok
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  M.A. (Psychology) Thammasat University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  B.Sc. Occupational Health and Safety, Sukhothai Thammathirat University
 • กายภาพบำบัดในระบบประสาท
 • กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
 • นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรอิสระให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ในงานออฟฟิศซินโดรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้แก่องค์การรัฐบาลและเอกชน

สถาปนิก

Jiradech Sakuntanaga

สถาปนิก: จิรเดช ศกุนตนาค
Jiradech Sakuntanaga

Education

 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  B.Arch. Bachelor of Architecture Vongchavalitkul University
  • การออกแบบ-ต่อเติม-รีโนเวทที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว