ค่าบริการกายภาพบำบัด

บริการกายภาพบำบัดในคลินิก

โปรแกรมการรักษา เวลา (นาที) ราคา (บาท) หน่วย
การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 15 300 ครั้ง
การดัด ดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อ 15 300 ครั้ง
การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 1 25 นาที
การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า (Ultrasound Combined) 1 30 นาที
การบำบัดด้วยเลเซอร์ความถี่สูง (High Laser) 1 100 นาที
การบำบัดด้วยเลเซอร์ความถี่ต่ำ (Low Laser) 1 20 นาที
การบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด 15 - 20 300 จุด
การบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ 15 - 20 200 จุด
การดึงคอ/ดึงหลังด้วยเครื่อง 20 300 ครั้ง
การบำบัดด้วยไขพาราฟินร้อน (Paraffin) 20 250 ครั้ง
การบำบัดด้วยการประคบร้อน
    ขนาดมาตรฐาน 20 50 แผ่น
    ขนาดใหญ่ 20 80 แผ่น
การบำบัดด้วยการประคบเย็น
    ขนาดมาตรฐาน 15 - 20 50 แผ่น
    ขนาดใหญ่ 15 - 20 100 แผ่น
การบำบัดด้วยการติดเทปจำกัดการเคลื่อนไหว (Kinesiology Tape) 1 100 - 300 จุด
การนวด การกดจุดเพื่อการบำบัด 15 300 ครั้ง
การออกกำลังกายเพื่อการรักษา 20 100 - 300 ครั้ง
โปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบประสาท 60 - 90 1,000 - 1,500 ครั้ง
โปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด 60 1,200 ครั้ง
นวดหน้าอกกระตุ้นน้ำนม
    1 ข้าง 60 1,200 ครั้ง
    2 ข้าง 60 1,600 ครั้ง
    2 ข้าง 90 1,800 ครั้ง
นวดหน้าอกหลังผ่าตัด
    1 ข้าง 60 1,200 ครั้ง
    2 ข้าง 75 1,600 ครั้ง
การออกกำลังกายในน้ำเพื่อการบำบัด (Hydrotherapy)
    แบบกลุ่ม (Group Hydrotherapy) 60 800 ครั้ง
    แบบส่วนตัว (Private Hydrotherapy) 60 1,200 ครั้ง

บริการกายภาพบำบัดนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าเดินทาง)

โปรแกรมการรักษา เวลา (นาที) ราคา (บาท) หน่วย
โปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบประสาท 60 1,200 ครั้ง
90 1,500 ครั้ง
120 1,800 ครั้ง
โปรแกรมบำบัดรักษาอาการปวด 60 - 90 1,000 - 1,500 ครั้ง

ค่าบริการสตูดิโอ

คอร์ส เวลา (นาที) ราคา (บาท) หน่วย
Pilates พิลาทิส (การออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว)
    Private class (แบบส่วนตัว) 60 1,200 ครั้ง
    Group class (แบบกลุ่ม) 60 550 ครั้ง
Pre natal program (การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงก่อนคลอด)
    Private class (แบบส่วนตัว) 60 1,500 ครั้ง
    Group class (แบบกลุ่ม) 60 700 ครั้ง
Post natal program (การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่หลังคลอด)
    Private class (แบบส่วนตัว) 60 1,500 ครั้ง
    Group class (แบบกลุ่ม) 60 700 ครั้ง

ค่าบริการ Reki

รายการ จำนวนครั้ง ราคา (บาท)
รายครั้ง 1 ครั้ง 4,500
คอร์ส 5 ครั้ง 20,000
Home Visit 1 ครั้ง 5,000

ค่าบริการจิตวิทยา

โปรแกรมการรักษา ค่าดำเนินการ (บาท)
การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
    30 นาที 800
    60 นาที 1,500
    90 นาที 2,000
    120 นาที 2,500

ค่าบริการอบรมการยศาสตร์

จำนวนชั่วโมงในการอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าดำเนินการ (บาท)
3 ชั่วโมง ไม่เกิน 30 ท่าน -
6 ชั่วโมง ไม่เกิน 30 ท่าน -
3 ชั่วโมง 31 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ท่าน -
6 ชั่วโมง 31 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ท่าน -

ค่าบริการอบรมออนไลน์

หลักสูตร จำนวนชั่วโมงในการอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าดำเนินการ (บาท)
Ergonomics 1.3 - 3 ชั่วโมง ไม่จำกัด -
Mental Health 1.3 - ชั่วโมง ไม่จำกัด -
Check Up Your Body 1.3 - 3 ชั่วโมง ไม่จำกัด -

*** หมำยเหตุ : ซื้อ 3 คอร์ส (ลด 10%)

ค่าบริการการรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้าน

การรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้าน (ไม่รวมค่าเดินทาง)

ระยะเวลา ราคา (บาท) หน่วย
60 นาที 1,300 ครั้ง
90 นาที 1,600 ครั้ง
120 นาที 1,900 ครั้ง

ค่าเดินทาง

ระยะทาง ราคา (บาท)
0 - 5 กม. 200
6 - 10 กม. 300
11 - 20 กม. 400
21 - 30 กม. 500
30 - 50 กม. 600

ค่าบริการด้านกิจกรรมบำบัด

โปรแกรมการรักษา เวลา (นาที) ราคา (บาท) หน่วย
การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด 15 400 ครั้ง
การฝึกกิจวัตรประจำวัน 30 - 60 700 - 1,500 ครั้ง
การฝึกกระตุ้นการรับรู้ 30 - 45 800 - 1,300 ครั้ง
การฝึกกระตุ้นการกลืน 15 - 45 700 - 1,200 ครั้ง
การฝึกกระตุ้นพัฒนาการ 30 - 60 900 - 1,500 ครั้ง
การฝึกกระตุ้นการทำงานของมือ 30 - 60 700 - 1,500 ครั้ง
การฝึกพูด 30 - 45 600 - 1,600 ครั้ง