ปรึกษานักกายภาพบำบัดออนไลน์

ตรวจประเมินร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด พร้อมแนะนำวิธีรักษา + ท่าออกกำลังกาย ผ่าน VDO Call ช่วงเวลา 09:00 - 18:00 น.

ขั้นตอนการรับคำปรึกษา

ท่านสามารถรับคำปรึกษาออนไลน์ ผ่านทาง Line Official ได้ตามขั้นตอนนี้

  1. เพิ่มเป็นเพื่อนกับ @healthdesigns คลิกที่ปุ่ม
  2. พิมพ์ "ต้องการปรึกษานักกายภาพบำบัดออนไลน์"
  3. ทำนัดหมายทาง Line Official ผ่านเจ้าหน้าที่
  4. ชำระค่าบริการ เมื่อแจ้งชำระค่าบริการเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันเวลานัดหมายอีกครั้ง
  5. รับคำปรึกษาผ่านทาง Voice/Video Call ตามวันนัดหมาย

หากต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 3 ชม.

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 - 18:00
  2. อัตราค่าบริการเริ่มต้น ครั้งละ 400 บาท ต่อเวลา 30 นาที
  3. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการรักษา อาจต้องนัดหมายเพื่อเข้ามารับการรักษาที่คลินิก
  4. จะมีการติดตามผลการรักษา 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากให้คำปรึกษา
  5. สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง และต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชม. ก่อนถึงเวลานัดหมาย