สตูดิโอ

ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ โดยนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

สร้างสุขภาพดี แข็งแรง และมีความสุข ทุกช่วงวัย

โปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและแบบกลุ่ม โดยนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกาย เพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

เฮลธ์ ดีซายด์ สตูดิโอ มีเปิดให้บริการ คลาสออกกำลังกายทั้งแบบกลุ่ม (Group Class) และแบบส่วนตัว (Private Class) โดยมีบริการ ดังนี้

Pilates

Pilates

โปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่เน้นสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ควบคู่ไปกับการหายใจ การใช้สมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องและสวยงาม นำคลาสโดยนักกายภาพบำบัดและครูสอนพิลาทีสที่มีประสบการณ์

Office Syndrome

เป็นคลาส Pilates ผสม Active Stretching เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดคอบ่า หลัง หรือส่วนอื่น ๆ โดยจะเป็นคลาสที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ช่วยลดความเมื่อยล้าที่เกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้ข้อต่อเคลื่อนที่ได้อย่างเต็มช่วงการเคลื่อนไหวและช่วยให้ร่ายกายผ่อนคลายมากขึ้น เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

โดยเปิดบริการทั้งแบบ Active Stretching ซึ่งเป็นการยืดกล้ามเนื้อทั้งตัวด้วยตนเอง และ Passive Stretching ซึ่งเป็นการยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ยืดให้

Group Exercise

Hydrotherapy

โปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพัฒนาระบบการหายใจ การไหลเวียนโลหิต และการทรงตัว โดยใช้หลักการของน้ำเป็นทั้งแรงต้านการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความแข็งแรง และแรงพยุงตัวเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อขณะออกกำลังกาย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ที่มีอาการปวดเข่า ผู้ที่มีปัญหาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ หรือผู้สูงอายุ

Therapeutic Exercise

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อกการรักษา เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะบุคคลโดยนักกายภาพบำบัดผู้มีความชำนาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด ปรับปรุงโครงสร้างร่างกายให้สมดุล เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ การเคลื่อนไหว และผู้ที่ต้องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

Private Exercise

Pre Natal

โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกายกับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงท่าทางให้เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวันขณะตั้งครรภ์ ฝึกหายใจ ร่วมกับการให้คำแนะนำต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการสร้างความผ่อนคลายให้คุณแม่เข้าใจและคลายกังวลกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเอง

Post Natal

โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับคุณแม่หลังคลอด โดยเป็นการออกกำลังกายเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ถูกยืดจากการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระชับรูปร่างให้กลับสู่ภาวะก่อนตั้งครรภ์ได้โดยเร็ว